Политика за поверителност съгласно GDPR за уеб сайт и онлайн игра “EMOJI”

„БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „БИЛЛА“) се радва, че посещавате нашия уеб сайт. Защитата на данните и тяхната сигурност са много важни за нас. Следователно бихме искали да Ви информираме за личните данни, които събираме, когато посещавате нашия уеб сайт, и за какви цели се използват.

Личните данни, които са ни изпратени, ще бъдат обработени по строго поверителен начин и в съответствие със законите за защита на данните и съгласно настоящата политика за поверителност.

Тъй като законодателните изменения или промените в нашите вътрешни процеси могат да направят задължително адаптирането на нашата политика за поверителност, Ви молим редовно я да прочитате. До нея може да се осъществи достъп, да се съхранява и отпечата по всяко време, като се щракне върху „Политика за поверителност“.

1. Администратор и обхват

Администраторът по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (наричан по-долу за краткост: GDPR) и останалите законови изисквания за защита на данните е:

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: бул. „България“ № 55, София 1404, България

Имейл: mydata@billa.bg

Уеб сайт: www.billa.bg

Политиката за поверителност на данните важи за уеб сайта https://billa.emoji.bg/и всички прилежащи микросайтове.

2. Длъжностно лице по защита на данните

Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на БИЛЛА на:

Имейл: mydata@billa.bg

3. Принципи на обработване на личните данни

Лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. За този уебсайт това включва информация като Вашето име, имейл адрес, IP адрес, Facebook ID. Информация, с която не може (или само с непропорционални усилия) да се установи връзка с Вас, например чрез анонимизиране на информацията, не представлява лични данни. Обработването на личните данни (например събиране, извличане, използване, съхранение или прехвърляне) изисква винаги правно основание.

Обработените лични данни ще бъдат изтрити, след като целта на обработването бъде изпълнена, и не трябва да се спазват никакви законоустановени задължения за запазване.

В случай че обработваме Ваши лични данни за предоставяне на някакви оферти, вижте информацията по-долу за конкретните процеси, обхвата и целта на обработване на данните, правното основание за обработване и съответния срок на съхранение.

4. Обработване на данни

4.1. Уеб сайт

4.1. a) Обхват и цел на обработването

Ние записваме и използваме само личните данни на потребителите до степента, необходима за осигуряване на функционален уеб сайт и функционалност на играта “EMOJI”.

а.а) Когато осъществите достъп и използвате нашия уеб сайт, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър прехвърля автоматично на нашия сървър. Информацията се съхранява временно в така наречения регистрационен файл. Следната информация се записва без Вашата намеса и се съхранява, докато не се изтрие автоматично:

  • IP адрес на компютъра, от който се изпраща заявката
  • Дата и час на достъп
  • Име и URL на извлечения файл
  • Използваният браузър и ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър, както и името на лицето, което Ви осигурява достъп.

Посочените данни ще се обработват от нас за следните цели: общо управление, безпроблемна връзка и удобно използване на нашия уеб сайт.

4.2. Обработване на лични данни при регистрация за онлайн играта EMOJI

Регистрацията на уебсайта за участие в онлайн играта EMOJI е доброволна. Регистрацията може да се направи по два начина, като при всеки от тях Вие предоставяте различен обем лични данни.

4.2.1. Регистрация с имена и имейл адрес

При регистрация по този начин Вие ни предоставяте допълнително следните данни

  • Име и фамилия;
  • Имейл адрес.

Посочените данни ще се обработват от нас за следните цели: общо управление, осигуряване на безпроблемна връзка и удобно използване на нашия уеб сайт, участие в онлайн игра EMOJI – с регистрацията се счита, че давате изрично съгласие данните Ви да се обработват за тази цел, както и да бъдете обявен като победител в играта.

Данните Ви могат да се обработват и за маркетингови цели, ако сте дали изрично съгласие за това при регистрацията. Обработването за маркетингови цели включва изпращане на персонализирани и неперсонализирани рекламни съобщения на предоставения от Вас при регистрацията имейл адрес.

4.2.2. Регистрация с Facebook достъп

При тази регистрация обработваме допълнително данните във Вашия Facebook профил, чрез който се регистрирате.

Посочените данни ще се обработват от нас за следните цели: общо управление, осигуряване на безпроблемна връзка и удобно използване на нашия уеб сайт, участие в онлайн игра EMOJI – с регистрацията се счита, че давате изрично съгласие данните Ви да се обработват за тази цел, както и да бъдете обявен като победител в играта.

Данните Ви могат да се обработват и за маркетингови цели, ако сте дали изрично съгласие за това при регистрацията. Обработването за маркетингови цели включва изпращане на персонализирани и неперсонализирани рекламни съобщения по имейл, във Facebook и Instagram, както и маркетинг таргетиране чрез Facebook Pixel. Facebook Pixel позволява персонализиране на рекламата, която виждате в социалните мрежи Facebook и Instagram и се осъществява посредством записване на cookies от www.billa.emoji.bg на вашето устройство. Данните от Facebook Pixel се използват с цел представянето на релевантни и рекламни предложения и се използват за изчисляване ефективността на рекламата, статистически и пазарни проучвания.

4.3. Правно основание за обработване на данните

4.3.1. Обработване на лични данни при посещение на уеб сайта (4.1.)

Член 6, параграф 1, буква е) от GDPR служи като правно основание за обработване на данните. Обработването на посочените данни е необходимо за предоставянето на нашите услуги и по този начин служи за защита на легитимния интерес на нашето дружество.

4.3.2. Обработване на лични данни при регистрация за онлайн играта EMOJI (4.2.)

Член 6, параграф 1, буква а) от GDPR служи като правно основание за обработване на данните. С извършване на регистрацията за участие в играта се счита, че Вие сте дали съгласие за обработване на данните Ви за тази цел. С даване на съгласие за обработване на данните Ви за маркетингови цели (чрез отбелязване в съответното поле при регистрацията) се счита, че сте дали съгласие за обработване на данните Ви за всяка от изброените маркетингови цели и по всеки от описаните начини.

4.4. Изтриване на данни и срок на съхранение

Личните данни на субекта се изтриват или блокират, след като бъде изпълнена целта за съхранение. Събирането на данни за предоставяне на уеб сайта и съхранението на данни в регистрационните файлове е крайно необходимо за функционирането на уеб сайта и вашето участие в играта “EMOJI”. Следователно няма възможност за възражение на потребителя. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

Личните данни, събрани от нас за участието Ви в онлайн играта EMOJI, се обработват от нас за тази цел и за маркетингови цели (при предоставено съгласие за това) за период от 5 (пет) години. При наличие на законово основание за това, е допустимо обработване на данните от администратора и след изтичане на този срок.

5. Прехвърляне на трети страни

Ние използваме трета страна като доставчик на услуги, която хоства уеб сайта www.billa.emoji.bg и обработва нашите поръчки. Този доставчик на услуги обработва Вашата лична информация само от името и съгласно нашите инструкции и ние продължаваме да носим отговорност за защитата на Вашата поверителност. Доставчикът на услуги обработва Вашите данни при спазване на изискванията на GDPR и другите действащи нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

Освен това ние ще прехвърлим Вашите лични данни на трети страни само ако:

  • Вие сте предоставили Вашето изрично съгласие съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от GDPR
  • е правно допустимо и необходимо за изпълнението на договорни отношения с Вас съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от GDPR
  • съществува правно задължение за прехвърляне на данни съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от GDPR
  • разкриването съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR е необходимо, за да се предявят, упражнят или защитят законовите искове и няма причина да се допуска, че Вие имате по-висши интереси, заслужаващи защита, за да не се разкриват Вашите данни.

6. Бисквитки

6.1. Обхват и цел на обработването

Бисквитки: Ние използваме така наречените бисквитки на някои места в нашия уеб сайт, например за разпознаване на предпочитанията на посетителите, за да можем да структурираме уеб сайта спрямо тези предпочитания. Това улеснява навигацията и до висока степен удобството на използване на уеб сайта. Също така бисквитките ни помагат, за да идентифицираме изключително популярни места на нашия уеб сайт.

Бисквитките представляват малки файлове, които се съхраняват на твърдия диск на посетителя. Те позволяват информацията да се съхранява за определен период от време и да се идентифицира компютърът на посетителя. За по-доброто насочване на потребителите и представяне на индивидуални услуги ние използваме постоянни бисквитки. Също така използваме така наречените „сесийни бисквитки“, които се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Може да настроите браузъра си, така че да Ви информира за използването на бисквитки. Това ще Ви осигури прозрачност относно използването на бисквитки. Важно: Ако забраните изцяло използването на бисквитки, е възможно да не можете да използвате някои функции на нашия уеб сайт.

Ние използваме бисквитки за производителност на нашия уеб сайт. Тези бисквитки събират информация относно начина, по който потребителите използват даден уеб сайт, като например страниците, които посещават най-често, и дали получават съобщения за грешки от уеб сайтовете. Тези бисквитки не събират данни, които могат да се използват за идентифициране на посетителите. Цялата информация, събрана чрез тези бисквитки, е анонимна и служи единствено за подобряване на функционалността и обслужването на уеб сайта. Следователно ние използваме бисквитки за производителност за генериране на статистика относно начина, по който се използва нашият уеб сайт, и да разберем степента на ефективност на нашите рекламни кампании.

6.2. Правно основание

Заради описаните цели на използване (вижте точка 6.1.) правното основание за обработване на личните данни с използване на бисквитки е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Ако сте ни предоставили Вашето съгласие за използване на бисквитки въз основа на референция („забрана за бисквитки“), предоставена от нас на уеб сайта, законосъобразността на използване се урежда допълнително от член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от GDPR.

6.3. Срок на съхранение

След като данните, прехвърлени от бисквитките, вече не са необходими за целите, посочени по-горе, тази информация ще бъде изтрита. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

6.4. Настройки на браузъра

Повечето браузъри вече са настроени да получават бисквитки по подразбиране. Но Вие можете да промените настройките на браузъра, така че да приема само някои бисквитки или да не приема никакви бисквитки. Но бихме искали да посочим, че е възможно да не можете да използвате всички функции на нашия уеб сайт, ако бисквитките са деактивирани от настройките на Вашия браузър на нашия уеб сайт.

Също така можете да използвате Вашите настройки на браузъра, за да изтриете бисквитките, които вече се съхраняват във Вашия браузър. Освен това е възможно да настроите браузъра си, така че да Ви информира, преди да се запазят бисквитките. Тъй като различните браузъри могат да се различават спрямо съответните функции, ние Ви молим да използвате съответното помощно меню на Вашия браузър за опциите за настройки.

Ако желаете цялостен преглед на достъпа на всички трети страни до Вашия интернет браузър, ние Ви препоръчваме да инсталирате специално разработените добавки.

7. Инструменти за анализ и проследяване

Ние използваме инструменти за проследяване и анализ за гарантиране на непрекъснатата оптимизация и ориентирания към потребителя дизайн на нашия уеб сайт. С помощта на мерките за проследяване също така ние можем да записваме статистически начина на използване на нашия уеб сайт от посетителите и да изготвим по-добре нашето онлайн предложение за Вас с помощта на получените знания.

Въз основа на тези интереси използването на инструментите за проследяване и анализ, посочени по-долу, е оправдано в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR. Следващото описание на инструментите за проследяване и анализ показва съответните цели на обработване и обработените данни.

7.1. Google Analytics

Ние създаваме анонимни потребителски профили с помощта на Google Analytics за дизайна на нашия уеб сайт, ориентиран към търсенето. Google Analytics използва бисквитки, които са текстови файлове, намиращи се на Вашия компютър, за да помогнат на уеб сайта да анализира начина на използване на уеб сайта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитката за начина на използване на уеб сайта, се прехвърля обикновено на сървър на Google и се съхранява там.

7.2. Facebook Pixel

При регистрация за участие в играта, направена чрез Вашия Facebook профил, и предоставено съгласие за обработване на данните Ви за маркетингови цели ние ще обработваме данните Ви по следните начини: имейл, Facebook, Instagram, както и за маркетинг таргетиране чрез Facebook Pixel. Facebook Pixel позволява персонализиране на рекламата, която виждате в социалните мрежи Facebook и Instagram и се осъществява посредством записване на cookies от www.billa.emoji.bg на вашето устройство. Данните от Facebook Pixel се използват с цел представянето на релевантни и рекламни предложения и се използват за изчисляване ефективността на рекламата, статистически и пазарни проучвания. За повече информация как функционира Facebook Pixel и какви данни обработва вижте тук . Относно обработването на данните Ви от Facebook прочетете: “Политика на данните”  на Facebook.

Ако не желаете вашата информация да бъде споделяна и следена от Facebook Pixel, можете да заявите своя отказ от настройките в своя Facebook профил.

8. Добавки

Facebook, Instagram и YouTube

Нашият уеб сайт съдържа добавки за социалните мрежи „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ), „Instagram“ (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ), и „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ).

Тези услуги се предоставят от съответните фирми („доставчици“). Като част от онлайн присъствието ни социалните добавки се идентифицират със съответните бутони, които са към услугата. Въз основа на данните, прехвърлени на съответната услуга посредством социални добавки, услугата може да Ви прехвърли към акаунта Ви чрез тях при необходимост. За да увеличат защитата на Вашите данни на нашия уеб сайт, социалните добавки се интегрират на нашия уеб сайт посредством така нареченото „решение с 2 щраквания“. Това гарантира, че не е установено автоматично свързване със сървърите от съответните доставчици, когато се извиква страница от нашия уеб сайт, която съдържа такива социални добавки.

Активирането на функцията на съответната добавка се осъществява в две стъпки. За да активирате дадена социална добавка, трябва първо да щракнете върху връзката на нашия уеб сайт. Това активира първо социалната добавка, а Вашият браузър установява връзка със сървърите на съответния доставчик. С второ щракване можете да взаимодействате със социалната добавка и например да изпратите препоръка. Ако вече сте влезли в някоя от социалните мрежи на доставчиците, доставчиците могат незабавно да прехвърлят посещението на уеб сайта към Вашия профил. Ако взаимодействате със социалните добавки, като щраквате върху тях, съответната информация също се прехвърля директно на сървър на доставчиците и се съхранява там. Също така информацията може да се публикува в социалната мрежа и да се изобрази там при контактите Ви. Ако желаете да предотвратите незабавното прехвърляне на Вашите данни, събрани посредством нашия уеб сайт, към Вашия профил, трябва да излезете от акаунта на съответния доставчик, преди да посетите нашите уеб сайтове.

Обхватът и целта на събирането на данни чрез съответната услуга, както и допълнителното обработване и използване на Вашите данни, може да намерите в информацията за защита на данните директно от уеб сайта на услугата. Също така ще получите допълнителна информация за съответните права за защита на данните и опции за настройка за защита на Вашата поверителност:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ

https://en-gb.facebook.com/policy.php

б) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

в) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

ИЛИ

Нашият уеб сайт съдържа добавки за социалните мрежи „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ), „Instagram“ (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ), и „YouTube“ (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ). Възможно е личните данни на посетителите на уеб сайта да бъдат събрани чрез тези добавки, да бъдат прехвърлени към съответната услуга и да бъдат свързани със съответната услуга на посетителя.

БИЛЛА не събира никакви лични данни чрез социални добавки. За да предотвратим прехвърлянето на данни на доставчици на услуги в САЩ без знанието на потребителя, използваме така нареченото решение на Шариф за нашия уеб сайт. Това оказва влияние по такъв начин, че съответните социални добавки се интегрират първоначално само като графики на уеб сайта. Тези графики съдържат връзка към уеб сайта на съответния доставчик на добавката. Само когато щракнете върху графиките, ще бъдете пренасочени към услугата на съответния доставчик. Това решение гарантира, че личните данни не се изпращат автоматично на доставчиците на съответните социални добавки, когато посещавате нашия уеб сайт. Ако щракнете върху една от графиките на социалните добавки, данните могат да се прехвърлят на съответния доставчик на услуги и да се съхранят там. Ако не щракнете върху графиките, не се прехвърлят никакви данни между Вас и съответния доставчик на социалната добавка.

След като щракнете върху социалната добавка, съответният доставчик на услуги получава информация, че сте посетили съответната страница на нашето онлайн предложение. Имайте предвид, че не е необходимо да имате потребителски акаунт с въпросната услуга, нито ако вече сте влезли в него. Но ако вече имате потребителски акаунт към съответния доставчик на услуги и сте влезли в този акаунт, докато се намирате на нашия уеб сайт, събраните данни чрез социална добавка ще бъдат прехвърлени директно на Вашия акаунт. Ако не желаете да бъдете прехвърлени към Вашия профил от доставчика на услуги, трябва да излезете от потребителския си акаунт, преди да щракнете върху някоя от социалните добавки.

Имайте предвид, че БИЛЛА няма влияние върху това дали и до каква степен съответните доставчици на услуги събират лични данни. Ние не сме наясно с обхвата, целта и сроковете за съхранение на съответните събрани данни. Но искаме да отбележим, че трябва да се приеме, че посредством социални добавки се използва и записва поне IP адресът и информацията, свързана с устройството. Също така е възможно съответните доставчици на услуги да използват бисквитки.

Обхватът и целта на събирането на данни чрез съответната услуга, както и допълнителното обработване и използване на Вашите данни, може да намерите в информацията за защита на данните директно от уеб сайта на съответната услуга. Също така ще получите допълнителна информация за съответните права за защита на данните и опции за настройка за защита на Вашата поверителност:

а) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, САЩ

https://en-gb.facebook.com/policy.php

б) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

в) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

9. Хиперлинкове

Нашият уеб сайт може периодично да съдържа линкове към и от уеб сайтове на нашия основен сайт и правила за ползване и поверителност, включително и във връзка с данните, събирани от Facebook Pixel. Ако щракнете върху линк към който и да е от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност или ангажимент за тези политики. Проверявайте тези политики, преди да изпратите каквато и да е лична информация на тези уеб сайтове.

10. Вашите права като субект на данни

Ако Вашите лични данни се обработват, Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и следните права се отнасят за Вас:

Съгласно член 15 от GDPR може да поискате информация за личните си данни, обработвани от нас.

По-конкретно може да получите информация за целите на обработване, категориите лични данни, категориите получатели, на които Вашите данни са били или ще бъдат разкрити, планирания период на съхранение, съществуването на правото за коригиране, изтриване, ограничаване на обработването или възражение, правото на подаване на оплакване до надзорен орган, информация за произхода на Вашите данни, ако не е събрана от нас, за прехвърлянето в трети държави или международни организации и съществуването на автоматично вземане на решения, включително профилиране и където е приложимо, съдържателна информация за използваната логика.

Съгласно член 16 от GDPR може да изискате незабавно коригирането на неправилните данни или попълването на Вашите лични данни, съхранени при нас.

Съгласно член 17 от GDPR може да изискате изтриването на личните Ви данни, съхранени от нас, при условие че обработването не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация за изпълняване на правно задължение, заради причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защитаване на законови искове.

Съгласно член 18 от GDPR може да изискате ограничаването на обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността на данните, ако обработването е незаконно, ако не се нуждаем от данните и ако отказвате да бъдат изтрити, тъй като е необходимо да установите, упражните или защитите законови искове. Също така съгласно член 18 от GDPR имате право на възражение относно обработването в съответствие с член 21 от GDPR.

Съгласно член 20 от GDPR може да изискате личните данни, които сте ни предоставили, да бъдат получени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или може да изискате да бъдат прехвърлени на друг отговорник.

Съгласно член 7, параграф 3 от GDPR можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Вследствие на това на нас не ни е разрешено да продължим да обработваме данните въз основа на съгласието в бъдеще.

Съгласно член 77 от GDPR имате право да подадете оплакване до надзорен орган. Може да се свържете с надзорния орган от обичайното Ви местопребиваване, работно място или централата на нашето дружество.

Можете да упражните тези права, като се свържете с нас  на mydata@billa.bg.

11. Право на възражение

Когато обработването на Вашите лични данни се основава на легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от GDPR, както беше споменато по-горе, Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно член 21 от GDPR, при условие че има причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.

Изпратете възражението си на mydata@billa.bg.

12. Сигурност на данните и мерки за сигурност

Ние се ангажираме със защитата на Вашата неприкосновеност и с третирането на Вашите лични данни като поверителни. За да се предотврати манипулация, загуба или злоупотреба с Вашите данни, които се съхраняват при нас, ние предприемаме мащабни технически и организационни мерки, които се проверяват и адаптират редовно към технологичния процес.

Ние бихме искали да посочим, че заради структурата на интернет е възможно правилата за защита на данните и посочените по-горе мерки за сигурност да не могат да се спазват от други лица или институции, за които ние не носим отговорност.

По-конкретно нешифрованите данни (например, ако това се осъществява по имейл) могат да бъдат прочетени от трети страни. От техническа гледна точка не можем да окажем въздействие върху това. Потребителят носи отговорност за защитата на данните, предоставени от него, срещу злоупотреба, като това става чрез шифроване или по всякакъв друг начин.