Официални правила на кампанията

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „ЕМОДЖИ ФИЛМЪТ ”

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Рекламна кампания „ЕМОДЖИ ФИЛМЪТ“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55, (БИЛЛА), в сътрудничество с UNGA B.V.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Първоначалният период от 07.09.2017 г. до 04.10.2017 г. се удължава до 11.10.2017 г. включително или до изчерпване на количествата фигурки и/или торбички за фигурки.

4. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.

4.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.emoji.bg, както и в магазините BILLA.

4.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.emoji.bg, както и в магазините BILLA.

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

5.1. За всеки 15 лв. от стойността на покупката в магазин BILLA, БИЛЛА предлага като подарък 1 бр. фигурка с герой от Емоджи Филмът.

Пример: При покупка на стойност над 15 лв. може да бъде получена безплатно 1 бр. фигурка, при покупка над 30 лв. – 2 бр. фигурки, при покупка над45 лв. – 3 бр. фигурки т.н

5.2. БИЛЛА предлага като подарък 1 бр. фигурка с герой от Емоджи Филмът и при покупка на торбичка за събиране на емоджи фигурки на цена 2.99 лв. (считано от 28.09.2017 г.).

Пример: При покупка на торбичка на цена 2.99 лв. може да бъде получена безплатно 1 бр. фигурка, при покупка на 2 бр. торбички – 2 бр. фигурки и т.н

5.3. При покупка за 15 лв., която включва торбичка за събиране на емоджи фигурки, БИЛЛА предлага като подарък 2 бр. емоджи фигурк (считано от 28.09.2017 г.).

Пример: При покупка на стойност 20 лв., която включва покупка на торбичка, може да бъдат получени 2 бр. фигурки, при покупка на стойност 20 лв., която включва покупка на 2 бр. торбички – 3 бр. емоджи фигурки.

5.4. Колекцията съдържа 24 бр. фигурки с различни герои от Емоджи Филмът. Фигурките представляват пластмасови фигурки с мини химикал в различни цветове.

5.5. Фигурките се раздават на произволен принцип. Те са опаковани в запечатана непрозрачна опаковка, която не позволява да се установи конкретният вид фигурка. Веднъж предоставена на клиента фигурка, тя не може да бъде заменена с друга, независимо дали същата е в неразпечатана опаковка. Събирането на пълната колекция фигурки зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат пълната колекция фигурки.

5.6. Фигурките се предоставят непосредствено след извършване на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност над 15 лева или за покупка на торбичка за събиране на емоджи фигурки не дава право на клиента да получи подарък фигурка.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Цветовете и дизайнът на фигурките и торбичките за фигурки, изобразени на интернет страницата и в маркетинговите материали на Кампанията, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните фигурки. БИЛЛА не гарантира наличността на фигурки с тези цветове или с този дизайн по време на Кампанията.

6.2. Количествата фигурки и торбички за фигурки за Кампанията са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични фигурки и/или торбички за фигурки във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следващата доставка на фигурки и/или торбички за фигурки. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да получат фигурки и/или торбички за фигурки в желания от тях ден и час.

6.3. Фигурките не са предназначени за деца до 3 годишна възраст. Съществува опасност от задушаване. Фигурката съдържа малки части, подходяща е за използване от деца само под родителски надзор. Инструкциите за безопасно ползване на фигурките са отпечатани върху техните опаковки. Участниците следва да се запознаят с инструкциите за употреба преди тяхното използване.

6.4. Фигурките не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Фигурките не са предназначени за продажба и/или препродажба.

6.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от фигурките, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

6.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

7. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

7.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.emoji.bg, както и в магазините BILLA.

7.2. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата www.billa.emoji.bg, в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

8.2. Всички желаещи могат да се регистрират на www.billa.emoji.bg, за да участват във форума за обмяна на информация за Кампанията и за размяна на налични фигурки. БИЛЛА не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните във форума мнения и коментари на потребителите.

 

Дата: 05.10.2017 г.